close

 •  

   

 • DOKUMENTY

 • W dniu 31 maja przypada druga rocznica ogłoszenia w Krakowie Inicjatywy przeciwko proliferacji broni masowego rażenia - powszechnie znanej dziś jako Inicjatywa Krakowska (Proliferation Security Initiative). Celem PSI - przedstawionej przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a W. Busha przed dwoma laty na Wawelu - jest rozwój współpracy międzynarodowej w przechwytywaniu nielegalnych transportów broni masowego rażenia (BMR) i komponentów do jej produkcji. Inicjatywa jest zdecydowaną odpowiedzią społeczności międzynarodowej na wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie niesie rosnące rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i groźba wejścia w jej posiadanie przez terrorystów. Należy przy tym podkreślić, że PSI jest realizowana zgodnie z prawem międzynarodowym i ustawodawstwem państw uczestniczących.


  Inicjatywa, w przeciwieństwie do organizacji międzynarodowych, nie ma formalnych struktur, siedziby oraz przewodnictwa. Ucieleśnia dobrowolną działalność państw, które łączy troska o bezpieczeństwo międzynarodowe i zdecydowanie w przeciwdziałaniu terroryzmowi i rozprzestrzenianiu BMR.

   

   

  W ciągu dwóch lat istnienia Inicjatywa zyskała globalny wymiar. Gotowość do jej wspierania wyraziło dotąd ponad 60 państw. Poparcie dla PSI potwierdziły UE, NATO, a także Sekretarz Generalny ONZ. PSI oraz przyjęte w roku 2003 Zasady Przechwytywania, są zgodne z duchem i literą Rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1540 (2004), która wezwała państwa członkowskie ONZ do podjęcia „wspólnych działań" na rzecz zapobiegania przemytowi BMR i środków do jej produkcji.

   

  W ramach Inicjatywy rozwijany jest potencjał narodowy i międzynarodowy w zakresie wykrywania, zapobiegania i udaremniania przypadków przemytu BMR oraz materiałów do jej produkcji i przenoszenia. Przeprowadzono wiele ćwiczeń na morzu, w powietrzu i na lądzie. Doskonalone są procedury wymiany informacji, współpracy służb specjalnych, celnych i granicznych państw uczestniczących.

   

   

  Symbolicznym potwierdzeniem praktycznego wymiaru Inicjatywy i jej dynamicznego rozwoju jest to, że rocznica zbiega się z ćwiczeniami organizowanymi przez Polskę i Czechy (przy wsparciu USA), z szerokim międzynarodowym udziałem. Ćwiczenia „Bohemian Guard" (31 maja - 2 czerwca 2005 r.), które odbędą się w Ostrawie (Republika Czeska), zaprezentują zdecydowanie i gotowość służb oraz agend państw uczestniczących w realizacji wspólnych przedsięwzięć przeciwko przemytowi drogą kolejową materiałów do produkcji BMR.

   

  Polska uczestniczy aktywnie w rozwoju Inicjatywy od chwili jej ogłoszenia. Dotychczas Polska przeprowadziła spotkanie informacyjne dla wszystkich państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej, ćwiczenie lądowe we Wrocławiu oraz Spotkanie rocznicowe w Krakowie, z udziałem ponad 60 państw, w pierwszą rocznicę powołania PSI. Planujemy przeprowadzenie międzynarodowego ćwiczenia morskiego na Bałtyku w 2006 r. Intensywnie rozwijamy krajowy potencjał zapobiegania przemytowi i przechwytywania nielegalnych ładunków.

   

   

  Inicjatywa Krakowska stanowi ważny i praktyczny element umacniania i dostosowywania struktur i mechanizmów międzynarodowych do przeciwdziałania nowym wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: