close

 •  

   

 • DOKUMENTY

 • 31 maja przypada trzecia rocznica ogłoszenia - przez Prezydenta USA, George'a Busha w 2003 r., na Wawelu - Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania proliferacji broni masowego rażenia - powszechnie znanej dziś jako Inicjatywa Krakowska (Proliferation Security Initiative - PSI). Celem PSI jest rozwój współpracy międzynarodowej w zapobieganiu przemytowi broni masowego rażenia (BMR) i komponentów do jej produkcji. Inicjatywa jest odpowiedzią społeczności międzynarodowej na wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie BMR i groźba wejścia w jej posiadanie przez ugrupowania terrorystyczne oraz państwa podejrzewane o wspieranie działalności takich grup.


  Inicjatywa Krakowska stanowi ważny i praktyczny element służący umacnianiu, a także dostosowywaniu struktur oraz międzynarodowych mechanizmów przeciwdziałania nowym wyzwaniom oraz zagrożeniom bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do typowych organizacji międzynarodowych nie ma formalnych struktur, siedziby oraz przewodnictwa. Uczestniczące w Inicjatywie kraje podejmują w jej ramach działania operacyjne, mające na celu przechwytywanie nielegalnych transportów BMR na wodzie, lądzie i w powietrzu. Akcje te prowadzone są zgodnie z prawem międzynarodowym i ustawodawstwem wewnętrznym. Państwa PSI doskonalą również (poprzez ćwiczenia i szkolenia) zdolności służb specjalnych, granicznych, celnych i innych, które mogą być zaangażowane w zapobieganie aktom przemytu BMR.

   

  W ciągu trzech lat istnienia Inicjatywa zyskała globalny wymiar. Poparcie dla jej celów i zasad wyraziło do tej pory ponad 70 państw, Unia Europejska, NATO, a także Sekretarz Generalny ONZ. Inicjatywa oraz przyjęte w 2003 roku „Zasady Przechwytywania" są zgodne z duchem i literą Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1540  z 2004 r., która wezwała państwa członkowskie ONZ do podjęcia „wspólnych działań" na rzecz zapobiegania przemytowi BMR i środków do jej produkcji.

   

  Polska uczestniczy aktywnie w rozwoju Inicjatywy od chwili jej ogłoszenia, m.in. poprzez organizację dwóch ćwiczeń lądowych: we Wrocławiu (kwiecień 2004 r.) oraz - wspólnie z Czechami - w Ostrawie (czerwiec 2005 r.). W pierwszą rocznicę ogłoszenia Inicjatywy odbyło się w Krakowie spotkanie z udziałem ponad 60 państw popierających PSI.

  W tym roku, ponownie w Polsce, odbędzie się drugie w historii spotkanie państw popierających Inicjatywę. 23 czerwca w Warszawie w Spotkaniu Politycznym Wysokiego Szczebla (High Level Political Meeting) uczestniczyć będą delegacje z ok. 70 państw. Udział tak dużej liczby krajów będzie służyć ocenie dorobku trzech lat funkcjonowania PSI, analizie pojawiających się problemów, wskazaniu najlepszych narzędzi realizacji celów Inicjatywy oraz dyskusji nad jej przyszłością i rozwojem.

   

  Spotkanie będzie kolejną okazją pozwalającą na utrwalenie wizerunku Polski jako państwa aktywnie uczestniczącego w przedsięwzięciach mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: