close

 •  

   

 • DOKUMENTY

 • Cztery lata temu, 31 maja 2003 r., Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush w swoim przemówieniu na Wawelu ogłosił powstanie inicjatywy dla zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Dziś Inicjatywa Krakowska (Proliferation Security Initiative, PSI) skupia ponad 80 państw współpracujących dla realizacji wspólnego celu, jakim jest niedopuszczenie, aby ugrupowania terrorystyczne i państwa je wspierające weszły w posiadanie broni masowego rażenia.


  Dla osiągnięcia tego celu państwa PSI podjęły działania dla wzmocnienia ochrony swoich terytoriów przed przemytem materiałów, które mogą zostać wykorzystane do produkcji broni masowego rażenia. Działania te obejmują wzmocnienie zdolności operacyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

   

   

  Po czterech latach istnienia można stwierdzić, że Inicjatywa w pełni realizuje postawione przed nią zadania. Dołącza do niej coraz więcej państw zaniepokojonych funkcjonowaniem nielegalnego rynku handlarzy materiałami do produkcji broni masowego rażenia. Państwa te wspólnie działają na rzecz likwidacji tego procederu.

   

  Do najaktywniejszych uczestników Inicjatywy należy Polska. W 2006 roku w Warszawie, pod patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, zorganizowano Spotkanie Polityczne, które zgromadziło 65 państw wspierających PSI. Również w zeszłym roku przeprowadziliśmy - wspólne z Rosją i Danią - ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. W 2007 roku Polska zaangażowała się w przygotowania i realizację ćwiczenia na Litwie, a obecnie współorganizuje ćwiczenie na Morzu Czarnym, którego gospodarzem będzie Ukraina. Działalność Polski, koordynowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, sprawiła, że poparcie dla PSI w naszej części Europy jest powszechne, co bezpośrednio przekłada się na wysoki stopień świadomości zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz udział w ćwiczeniach niemal wszystkich państw regionu.

   

   

  Jesteśmy przekonani, że poprzez promowanie celów Inicjatywy możliwe jest podniesienie standardów bezpieczeństwa międzynarodowego, a tym samym ograniczenie zagrożeń użycia broni masowego rażenia w konfliktach międzypaństwowych i atakach terrorystycznych. Dlatego też działania Polski na rzecz rozszerzenia współpracy w ramach Inicjatywy nie ograniczają się do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatnio, pod auspicjami MSZ RP i Centrum Badań Strategicznych w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbyło się seminarium nt. Inicjatywy Krakowskiej, w którym wzięły udział państwa tego regionu: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, ZEA oraz Jemen. Uczestniczący w nim polscy eksperci przedstawili zasady funkcjonowania Inicjatywy. Seminarium spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony państw uczestniczących w spotkaniu.

   

  Polska, uznając PSI za jeden z najskuteczniejszych mechanizmów międzynarodowych na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, zamierza kontynuować wysiłki na rzecz promowania wyznaczanych przez nią standardów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: