close

 •  

   

 • DOKUMENTY

 • 31 maja Polska, Stany Zjednoczone i inne kraje partnerskie obchodzą szóstą rocznicę utworzenia Inicjatywy Krakowskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (PSI). Celem PSI, ogłoszonej przez Prezydenta Busha w Krakowie, w maju 2003 r., jest uniemożliwienie transferów (drogą lądową, morską lub powietrzną) broni masowego rażenia (BMR), środków jej przenoszenia oraz materiałów pochodnych między budzącymi obawy państwami i aktorami pozapaństwowymi. Inicjatywa uznaje potrzebę wzmocnienia instrumentów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu BMR na świecie, a w szczególności akcentuje znaczenie akcji przechwytywania takiej broni jako uzupełnienia działań międzynarodowych w sferze nierozprzestrzeniania BMR.


  PSI osiągnęła sukces w walce z nielegalnym obrotem  BMR  i systemami jej przenoszenia. Sześć lat temu jedenaście państw wspólnie wypracowało zasady leżące u podstaw Inicjatywy. Obecnie, ponad 90 krajów na całym świecie popiera te zasady i przyczynia się do powstrzymywania transferu wyrobów i materiałów, które mogłyby być użyte do produkcji BMR.

   

  Od momentu ogłoszenia, Polska jest kluczowym uczestnikiem Inicjatywy. Jako członek tzw. Grupy Ekspertów Operacyjnych PSI (zrzeszającej 20 najbardziej aktywnych państw Inicjatywy), Polska odgrywa wiodącą rolę w organizowaniu spotkań politycznych PSI, regionalnych ćwiczeń i intensywnej działalności promującej cele i zasady Inicjatywy.  Polska wzmocniła również własny potencjał przeciwdziałania rozprzestrzenianiu BMR poprzez utworzenie międzyresortowego zespołu zajmującego się tymi zagadnieniami. Potwierdzeniem istotnego zaangażowania Polski w działalność PSI będzie fakt goszczenia w Sopocie, w dniach 22-24 czerwca 2009 r., regionalnego spotkania Grupy Ekspertów Operacyjnych dla państw europejskich.

   

  Aktywną rolę w zapewnieniu sukcesu PSI odgrywają Stany Zjednoczone. Odbywa się to poprzez podejmowanie stosownych wysiłków w ramach rządu USA, angażowanie służb wojskowych, celnych, wdrażania prawa i innych w ćwiczenia z zakresu przechwytywania BMR, goszczenie - wspólnie z innymi państwami popierającymi PSI -  spotkań, warsztatów i ćwiczeń, oraz współpracę z określonymi państwami partnerskimi w celu wzmocnienia ich zdolności do zwalczania rozprzestrzeniani BMR. Silnego poparcia PSI udziela Prezydent USA, Barack Obama. 5 kwietnia 2009 r. w Pradze zaapelował on do społeczności międzynarodowej o intensyfikację wysiłków w celu likwidacji czarnego rynku BMR, wykrywania i przechwytywania przewożonych materiałów do produkcji BMR oraz zastosowania środków finansowych dla ukrócenia tego niebezpiecznego handlu. PSI w istotny sposób wspiera te wysiłki.

  Polska i Stany Zjednoczone wspólnie dążą do wzmocnienia i rozwoju PSI, przyczyniając się do jej rozwoju jako skutecznego instrumentu powstrzymywania rozprzestrzeniania BMR.  Współpraca w ramach PSI jest jednym z podstawowych elementów polsko-amerykańskich relacji strategicznych.

   

  Warszawa, 31 maja 2009 r. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: