close

 •  

   

 • DOKUMENTY

 • Wspólny artykuł w dzienniku "Rzeczpospolita" Sekretarz Stanu USA, Pani Condoleezzy Rice i Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda

   

  Przejęcie przez terrorystę broni nuklearnej oznaczać może tylko jedno - masowy mord i zniszczenia o skali przewyższającej wydarzenia z 11 września oraz Biesłan, Madryt, Bali i inne zamachy ostatnich lat razem wzięte.

  Przed dwoma laty, 31 maja 2003 roku w Krakowie Prezydent George W. Bush ogłosił Inicjatywę Przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia (Proliferation Security Initiative - PSI). W jej ramach oba nasze kraje wraz z innymi państwami na całym świecie działają wspólnie na rzecz takiego zmniejszenia ryzyka, aby broń masowego rażenia nie wpadła w ręce terrorystów, nie trafiła do krajów bandyckich lub na czarny rynek.


  Ostatnio przez terytorium Polski zmierzał ku granicy czeskiej pociąg towarowy. Kilkadziesiąt wagonów przewoziło różnorodne towary i produkty, wśród nich materiały stosowane jako prekursory do produkcji broni chemicznej. Wszystko wskazywało na to, że materiały są przeznaczone dla legalnego producenta w Pradze. Jednak służby wywiadowcze i ministerstwa spraw zagranicznych miały podstawy, by sądzić inaczej. Po wymienieniu się stosownymi informacjami, służby wojskowe i policyjne w Polsce oraz Republice Czeskiej zostały postawione w stan pogotowia. Podczas pierwszego postoju na terytorium Czech pociąg został poddany szczegółowej inspekcji.


  Na szczęście ten alarmistyczny opis to tylko scenariusz ćwiczeń realizowanych przez państwa uczestniczące w Inicjatywie Przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia, które odbyły się w Ostrawie (31.05-2.06). Przez ostatnie dwa lata przeprowadzono czternaście symulacji "przechwytywania" w Europie, Azji i Amerykach. Jeszcze w tym roku ćwiczenia w zakresie PSI poprowadzą Singapur i Norwegia.


  W Inicjatywie, która jest otwarta na kolejne kraje, uczestniczy już ponad 60 państw. Ostatnio przystąpiły do niej Argentyna, Gruzja i Irak. Inicjatywa nie ma - oraz nie wymaga - formalnego zaplecza, sekretariatu, centrali ani przewodniczącego. Zasada jej działania sprowadza się do umowy pomiędzy uczestniczącymi państwami o podejmowaniu wspólnych działań przeciwko proliferacji poprzez współpracę między agendami policyjnymi, resortami obrony i ministerstwami spraw zagranicznych. Przyjęte przez Inicjatywę "Oświadczenie w sprawie zasad przechwytywania" (Statement of Interdiction Principles) określa główne cele i metody współpracy.


  Wszystkie działania podejmowane przez kraje partnerskie muszą być zgodne z prawami, regulacjami i procedurami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.Uczestnicy Inicjatywy dążą również do umocnienia istniejących już ram działania. Inicjatywa Przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia stanowi rozwinięcie ducha i litery rezolucji 1540 przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, która wzywa wszystkie kraje członkowskie ONZ "do podejmowania wspólnych działań" dla zapobiegania handlowi bronią masowego rażenia. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, wyrażając się z uznaniem o działaniach krajów uczestniczących w Inicjatywie, podał ją za przykład współpracy, do jakiej powinny dążyć kraje w celu zmniejszenia groźby globalnej proliferacji.


  Autorzy "Raportu o zagrożeniach, wyzwaniach i zmianach", opublikowanego w 2004 roku przez sekretarza generalnego, przywołują przykład sprzedajnego naukowca pakistańskiego A. Q. Khana dla podkreślenia potrzeby podejmowania nowych działań w celu przechwytywania potajemnego handlu składnikami dobudowy broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej i radiologicznej.


  Jak wykazało rozbicie siatki A. Q. Khana, stosuje się coraz bardziej wyrafinowane i agresywne metody pozyskiwania materiałów związanych z bronią masowego rażenia i środkami jej przenoszenia.


  W pogoni za bronią, sprzętem, technologią i towarami podwójnego zastosowania polegają głównie na firmach-przykrywkach i pośrednikach, ukrywając nielegalny handel pod fasadą legalnej działalności handlowej. Sukces zanotowany przez Inicjatywę już w 2003 roku - przechwycenie statku BBC China - pokazuje, że społeczność międzynarodowa poprzez wspólne działania może powstrzymać proliferatorów i zapobiec wykorzystywaniu kluczowych kanałów handlowych.
  W przypadku terrorysty przejęcie broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej czy radiologicznej oznaczać może tylko jedno -masowy mord i zniszczenia o skali przewyższającej wydarzenia z 11 września oraz Biesłan, Madryd, Bali i inne zamachy ostatnich lat razem wzięte. Poprzez codzienne wspólne działania Polska, USA i pozostałe ponad 60 krajów uczestniczących w Inicjatywie nie szczędzą starań, by podobny koszmar nigdy i nigdzie już się nie powtórzył.

   

  CONDOLEEZZA RICE, sekretarz stanu USA, ADAM DANIEL ROTFELD, minister spraw zagranicznych RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: