close

 •  

   

 • ABU ZABI 2007

 • W dniach 15-16 maja 2007 r. w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbyło się seminarium poświęcone przedstawieniu zasad i celów PSI, zorganizowane wspólnie przez MSZ RP i Centrum Badań Strategicznych w Abu Zabi (Emirates Center for Strategic Studies and Research - ECSSR).

   

  W sympozjum wzięli udział przedstawiciele państw Rady Współpracy Zatoki (GCC: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, ZEA) oraz Jemenu.

   

  Konferencję otworzyło przemówienie Min. W. Waszczykowskiego. Podkreślił on znaczenie międzynarodowych wysiłków na rzecz nieproliferacji i rozbrojenia w kreowaniu polskiej polityki bezpieczeństwa. Wskazał na dwutorowość polskich działań, które z jednej strony wspierają multilateralne działania na rzecz rozbrojenia (np. na forum ONZ), a z drugiej angażują nasz kraj w inicjatywy o wymiarze praktycznym, takie jak PSI.

   

  W kolejnych wystąpieniach przedstawiciele MSZ oraz pozostałych resortów (BBN, MSWiA, MS, MT i MF) dokonali prezentacji osiągnięć PSI, jej podstawowych celów i zasad, form współpracy w jej ramach (spotkania polityczne i eksperckie, ćwiczenia) oraz metod implementacji (rola współpracy międzyresortowej na poziomie krajowym pomiędzy wyspecjalizowanymi instytucjami wdrażania prawa) Goście z Australii i Japonii przedstawili ich ocenę PSI i zaangażowanie w jej realizację.

   

  Podsumowując seminarium wskazano na potrzebę rozpoczęcia praktycznej realizacji deklaracji złożonej przez kraje GCC podczas wspólnego szczytu z UE, 8 maja 2007 r., zgodnie z którą obie grupy państw „doceniają i wspierają cele i zasady PSI". Wyrażone zostało przekonanie, że seminarium pozwoliło lepiej zrozumieć te cele i zasady. Idea PSI nie ogranicza się jedynie do samych akcji przechwytywania a skupia się również na działaniach prewencyjnych: pozwala na lepszą koordynację służb wdrażania prawa, rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy tymi służbami w poszczególnych krajach, poprawę wymiany informacji itp.

  AbuDhabi1CbyLZ_
  AbuDhabi2byLZ_

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: