close

  •  

     

  • WARSZAWA 2012

  • Warszawa, maj 2012 r.

     

     

    Zagrożenie proliferacją BMR należy do jednego z poważniejszych współczesnych asymetrycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. PSI oraz rezolucja 1540 stanowią jedne z najważniejszych i najskuteczniejszych globalnych narzędzi zapobiegania proliferacji BMR. Obydwa są priorytetowo traktowane zarówno przez USA, jak i UE. PSI pozostaje ważnym narzędziem praktycznych działań na rzecz przeciwdziałania proliferacji, podczas gdy zaletą rezolucji 1540 jest jej powiązanie z uniwersalną organizacją i prawnomiędzynarodowy charakter zobowiązań.

    Wychodząc z założenia, że konieczne jest współdziałanie społeczności międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku, Polska aktywnie zaangażowała się zarówno w prace PSI, jak również na rzecz pełnej implementacji, przyjętej w 2004 r., rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1540 ws. zapobiegania proliferacji. Polska zyskała powszechnie uznaną, wysoką pozycję w PSI, stając się liderem regionalnym Inicjatywy, m.in. organizując przedsięwzięcia (ćwiczenia, konferencje) promujące cele i zasady PSI.  Jesteśmy też jednym z państw aktywnie wspierających działalność 1540, czego przejawem jest m.in. szereg inicjatyw podejmowanych przez placówkę w Nowym Jorku, w tym we współpracy z takimi państwami jak Japonia i Turcja.

     

    Obydwa spotkania będą skierowane do regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Regionalizacja działań promujących zapobieganie proliferacji jest uzasadniona faktem podobnie postrzeganych zagrożeń oraz możliwości poprawy skoordynowanych reakcji państw na te zagrożenia. Organizacja przez Polskę ww. konferencji przyczyni się do zwiększenia rozumienia istoty wyzwań i zagrożeń występujących w środowisku bezpieczeństwa w odniesieniu do proliferacji BMR. Odbiorcami obydwu spotkań powinni być eksperci z zaproszonych państw, zajmujący się problematyką zapobiegania proliferacji z punktu widzenia odpowiednich służb wdrażania prawa (granicznych, celnych, specjalnych).

     

    Warsztaty PSI będą poświęcone przybliżeniu koncepcji krytycznych zdolności wśród państw europejskich, w tym szczególnie Partnerstwa Wschodniego oraz regionu Bałkanów Zachodnich, jak również Azji Centralnej.

    Seminarium nt. rezulucji 1540 przeprowadzone zostanie w ścisłej współpracy z waszyngtońskim think-tankiem - „Stimson Center". Centrum jest silnie zaangażowane w sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Promocja rezolucji 1540 jest jednym z istotnych aspektów jego działania. Współpracuje w tym zakresie z ONZ. Koncepcja seminarium na rzecz implementacji UNSCR 1540 powstała w wyniku analizy raportów przedkładanych w Komitecie 1540 oraz wyrażanych, zwłaszcza przez państwa rozwijające się, opinii o drugorzędnym znaczeniu implementacji zobowiązań nieproliferacyjnych wobec poważniejszych wyzwań i reform, jakie muszą podejmować te kraje. „Stimson Center" opracowało model promocji zasad wyrażonych w rezolucji, który włącza projekty wspierające jej implementację w programy pomocy rozwojowej. Wzmacnianie krajowych procedur przeciwko proliferacji odbywa się wówczas jako uzupełnienie działań w sferach o priorytetowym znaczeniu dla danego państwa otrzymującego pomoc (np. jako element szkoleń dla straży granicznych). Do tej pory Centrum współorganizowało z różnymi państwami podobne seminaria regionalne (m.in. w Afryce, na Karaibach i w Ameryce Środkowej). „Stimson Center" współpracował z SP RP przy ONZ w Nowym Jorku m.in. przy organizacji, przygotowanego wspólnie z Japonią i Turcją, seminarium nt. nieproliferacji (Nowy Jork, 31 maja 2011 r.)

     

    Poprzez organizację konferencji Polska potwierdzi swoją rolę lidera regionalnego problematyki nieproliferacji BMR. Konferencje będą ważnym elementem umacniania naszej pozycji w tym zakresie w ramach UE oraz w kontaktach z USA. Biorąc pod uwagę działania w ramach 1540, seminarium nt. tej rezolucji wzmocni naszą pozycję jako państwa promującego zasady nieproliferacji w ramach ONZ i angażującego się w problemy o charakterze globalnym. Bezpośrednio wpłynie to na postrzeganie naszego kraju jako coraz ważniejszego i odpowiedzialnego za wspólne bezpieczeństwo członka społeczności międzynarodowej. 

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: